Menu

AKM'nin yıkımı için ilk kazma!

 

AYKIRI AKADEMİ – HABER

Hürriyet'in 'Ve ilk kazma vuruldu!' başlığıyla verdiği son dakika haberine göre yıllardır tartışılan ve atıl vaziyette bekleyen AKM binasında yıkım çalışmaları başladı. Çevresi kapatılan AKM’ye gelen iş makinesi ve işçiler ön bahçede yıkım projesi kapsamında ilk kazmayı vurdu.

 

Yeni AKM Projesi 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılmıştı.


TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından hazırlanan yeni AKM projesinin kamuoyuna tanıtılmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, “1. grup anıtsal yapı” olarak tescil edilmiş AKM’yi yıkıma terk etmenin de yıkmanın da suç olduğuna dikkat çekmişti.

Cumhuriyet döneminin en önemli kültür varlıklarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi, “1. grup anıtsal yapı” olarak tescilli bir yapı olduğu gibi, Türkiye’nin opera binası olarak tasarlanarak öz kaynaklarımızla gerçekleştirilmiş ilk ve tek yapısıdır. Aynı zamanda kentsel ve tarihi sit alanı olan Taksim Meydanının bütünleyici ve tanımlayıcı yapısal bir öğesidir.

Taşıdığı kültürel, tarihi, yapısal ve mimari değerleri ile de başta Anayasa ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu olmak üzere koruma hukuku ve Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle varlığı güvence altına alınmıştır.

Bütün bunlara ilaveten 16 Aralık 2010 tarihinde AKM’nin korunması yargı güvencesine kavuşmuş, yargı kararı ve koruma hukuku gereği AKM’nin depreme karşı güvenli hale getirilerek aslına uygun olarak restore edilmesi konusunda hazırlanan proje, Koruma Kurulu tarafından onaylanarak Ocak 2010’da Beyoğlu Belediyesince ruhsata bağlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamusal sorumlulukları doğrultusunda AKM’nin aslına uygun restorasyon işlerini tamamlamak ve binanın bir an önce yeniden hizmete açılmasını sağlamakla yükümlü oldukları halde 8 yılı aşkın bir süredir AKM’yi yıkıma terk etmek, polis karakolu olarak kullanmak gibi eylemler ile anayasal sorumluluklarını yerine getirmekten imtina etmek suretiyle suç işlemişlerdir.

Bu konuda yıllardır kamu idareleri nezdinde yaptığımız uyarılar ve cumhuriyet savcılıklarına yaptığımız suç duyuruları işleme konulmayarak hukuk ve yargı kararları yok sayılmıştır. AKM önce bilerek ve isteyerek yıkıma terk edilmiş, şimdi ise bu suçu işleyenler yıkımı gerçekleştirmek ve yerine başka bir yapı yapmak için kendilerinin yol açtıkları bu durumu kullanma gayreti içine girmişlerdir.

Mimarlar Odası olarak, AKM’yi koruyan bir restorasyonun tamamlanarak toplumumuzun yeniden kültür ve sanatla buluşması amacıyla, koruma hukukuna aykırı bir biçimde ve oldubitti anlayışıyla gerçekleştirilmek istenen işlemlerin durdurulması için hukuki girişimlerde bulunacağımızı önemle vurguluyoruz.

Yine ve yeniden uyarıyoruz:

Yıllardır dünyanın gözü önünde tarihe, kültüre, sanata, topluma ve hukuka karşı taammüden suç işlenmektedir!

Derhal onaylı restorasyon projesi uygulamaya sokularak bu kültür ve tarih yıkımına son verilmeli, Atatürk Kültür Merkezi özgün yapısı, kullanımı ve çevresiyle toplumun hizmetine sunulmalıdır.

AKM’yi yıkıma terk etmek de yıkmak da suçtur!"

 

Yıkım haberi sosyal medyada tepki gördü...

 

 

İlgili Haberler

AKM'nin Celladı Kim?

Erdoğan'dan AKM ile ilgili son açıklama: "Yıkılacak, yerine 2019’da bir opera binası yapılacak.”

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu : “AKM’nin yıkılması hukuken imkânsız”

 

 

 


Herkes bilsin