Menu

Üç Seçim İçin Evlere Şenlik Sansür

Adına torba yasa denen, içine birbiriyle ilgisiz konuların tıkıştırıldığı, bize özgü demokrasimize uygun uygulama ile önümüzdeki günlerde medya bir darbe daha alacak. Esasen medya çalışanları değil, sıradan insanın soluk alması engellenecek.


AYKIRI AKADEMİ

2019 yılı içerisinde yerel yönetimler, meclis ve başkanlık seçimi olmak üzere üç defa sandığa gidecek olan halkımız, kararlarını sağlıklı (!) versin diye, devlet eliyle korunmaya devam ediyor!

Çağın iletişim olanakları ve koşulları hızla gelişip, yeni ve özgür alanlar yaratma noktasında önümüze farklı olanaklar çıkardı. Bireyin ifade özgürlüğünü aracısız bir şekilde kullanmasını sağlayan sosyal medya düzlemleri artık devletin iznine bağlı olacak.

Adına torba yasa denen, içine birbiriyle ilgisiz konuların tıkıştırıldığı, bize özgü demokrasimize uygun uygulama ile önümüzdeki günlerde medya bir darbe daha alacak. Esasen medya çalışanları değil, sıradan insanın soluk alması engellenecek.

Sosyal medya üzerinden yayın yapan gazetecilere baktığımızda merkez medyada uzun süre görev yapmış deneyimli isimler olduğunu görüyoruz. İşlerini yapmasına izin verilmeyen bu gazeteciler, bilişim olanaklarından faydalanıp, kendi içlerinde örgütlenerek, ya da bireysel olarak sosyal medya üzerinden yayınlar yapmaya başladılar. Doğal olarak, iyi niyetli bu yayınlar henüz bir televizyon etkisinin uzağında. Buna karşın siyasal iktidarın bu kadarcık özgürlüğe bile tahammülü yok, niye?

Önümüzdeki üç seçim OHAL koşullarında yapılacak. Dolayısıyla nesiller boyu meşruiyeti tartışılacak. OHAL koşullarının siyasal iktidarın lehine bir seçim ortamı yarattığını tartışmaya bile gerek yok. Parti ve devlet arasındaki ayrım çoktan kalkmış durumda. Fakat, kazanmaya mecbur bir iktidarın en ufak bir çıtırtıya bile tahammülü yok. Torba yasaya tıkıştırılan yarım yamalak demokrasimizdir.

 

 

 


Herkes bilsin