Menu
22 Kasım 2017

Siyasetçilerin Türkiye’de nükleer santral kurma sevdası 1970'lerden beri devam ediyor...


AYKIRI AKADEMİ

Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, kömür gibi yerli kaynakları harekete geçirme ve nükleer enerjiye geçiş politikalarını eleştirenleri "yatırımları baltalamakla" suçladı.

“Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi de yapacağız” diyen Erdoğan” a göre “Dün darbecilere gönüllü hizmetkarlık edenler bugün de Türkiye'nin enerji yatırımlarını baltalamak isteyenlere piyonluk yapıyor.”

Kim Bu yatırımları Baltalamak İsteyenler?

Greenpeace’in 2011 yılında yapmış olduğu bir araştırmaya göre Türkiye’de halkın yüzde 64’ü nükleer santrallara karşı. Aynı araştırmaya katılanların yüzde 86,4’ü nükleer santrala yakın bir yerde yaşamak istemediğini söylüyor. KONDA’nın 2013’teki araştırmasında da nükleer enerjiye karşı çıkanların oranının yüzde 63’ün üstünde. Nükleer santral istemeyen 250 bin kişi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na imza gönderdi.


Türkiye’nin Nükleer Enerji’yle Dansı

Japonya’da yaşanan 9.0 şiddetindeki deprem sonrasındaki tsunami sebebiyle Fukuşima’daki nükleer güç santrali’nin 3 nükleer çekirdeğinin arızalanıp eridiği felaketin üzerinden 6 yıl geçti.

Erdoğan’ın Nükleer Santrallerin gerekliliğini, “ülkemizin ekonomik bağımsızlığını savunan hiç kimsenin enerji yatırımlarına karşı çıkması mümkün değildir” diyerek savunması siyasilerin yaşananlardan ders almadığı gerçeğini bir kere daha bize hatırlatıyor maalesef.

Türkiye’de nükleer santral kurma sevdası Erdoğan’la başlamadı elbete. Ondan önceki iktidarlar da kamuoyunu dikkate değer yöntemlerle (!) ikna etmeye çalıştılar. Gelin hikayeye hep birlikte göz atalım; (Tarihçe www.140journos.com “Nostaljik bir tartışma: Türkiye’de nükleer enerji” ve  www.nukleerakademi.com “Türkiye’de Nükleer Santraller”daki bilgiler üzerinden derlenmiştir)

 

1976 Başbakanlık Atom Enerji Komisyonu Akkuyu sahası için yer lisansını verdi.

1986 26 Nisan'da Çernobil’de Nükleer Santral Kazası meydana geldi. Kazanın ardından Türkiye kamuoyunda uzun süre radyasyonun ülke topraklarını etkileyip etkilemediği yönünde tartışmalar yaşandı. Nükleer santrallerle ilgili çalışmalar askıya alındı.

Dönemin Başbakanı Turgut Özal: 'Radyoaktif çay daha lezzetlidir.'

 

Hürriyet: Türk Demi Radyasyonu Öldürüyor!

 

2 Aralık günü Dönemin Efsanevi Sanayi Bakanı Cahit Aral çaydaki radyasyonun zararsız olduğunu ileri sürerek çay içti. Bakan kamuoyunu ürünün tüketimde bir sorun olmayacağına ikna etmeye çalışıyor.


1993:  26 Ocak'ta TBMM Çernobil konusundaki soruşturma önergesini reddetti. Aynı yıl Akkuyu nükleer santralı projesi Resmi Gazete’de yayımlanarak tekrar yatırım programına alındı ama santralle ilgili ihale 2000 yılında bakanlar kurulu kararıyla iptal edildi.
 

Çernobil Nükleer Santrali kazasının etkilerine ilişkin iki yıldır Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen araştırmanın sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanı Akdağ, "Kanserin sorumlusu Çernobil değil" ve ''Çernobil, cebinde sigara taşıyan her vatandaşın cebindedir'' dedi.


2010: 12 Mayıs'taTürkiye ile Rusya arasında Türkiye’de Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma imzalandı. Anlaşmaya istinaden Mersin Akkuyu Sahası’nda 4800 MW toplam kurulu güce sahip VVER 1200 tipi 4 reaktör kurulacak.  Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin yaklaşık maliyeti 20 milyar ABD doları olup, Türkiye’deki en büyük yatırımlardan biri. Akkuyu nükleer santrali işletmeye geçtikten sonra yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretmesi planlanıyor.

2010: 13 Aralık'ta Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. adı ile Proje Şirketi kuruldu ve faaliyetlerine başladı. [Akkuyu nükleer santralinin işletmesi, dünyada ilk nükleer santrali kuran ve kendi ülkesinde 34 nükleer santrali bulunan Rusya tarafından kurulmuş Proje Şirketine aittir. Proje Şirketi % 100 Rus sermayeli Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabii bir anonim şirket.]

2011: 11 Mart'ta Japonya’da meydana gelen deprem ve Tsunami’nin ardından Fukuşima’daki nükleer santral kazası gerçekleşti. Bu felaket, Türkiye’de ve Dünya’da nükleer enerjiye dair tartışmaları yeniden başlattı.

Recep Tayyip Erdoğan: “Riskli olmayan hiçbir yatırım yoktur. Evinize Aygaz tüpü de o zaman koymamak gerekir veya bir doğalgaz hattı çekmemek gerekir veya ülkeden ham petrol hattının geçmemesi gerekir”

 

2013: 3 Mayıs'ta Japonya ile Sinop’ta nükleer santral kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Anlaşma’nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun TBMM’de onaylandı ve resmi gazetede yayımlandı.  Sinop nükleer santralinin ilk ünitesinin 2023 yılında, ikinci ünitenin 2024 yılında, üçüncü ünitenin 2027, dördüncü ünitenin 2028 yılında işletmeye alınması planlanıyor. [Atmea 1 reaktörü Japon Mitsubishi Heavy Industry (APWR, Advaced Pressurized Water Reactor) ve Fransız AREVA (EPR, European Pressurized Reactor) firmalarının ortak yapımı 3+ Nesil Basınçlı Su Reaktörü (PWR). Mitsubishi ve Areva 120 den fazla nükleer reaktör inşaat tecrübesine sahipler ve 4 nükleer reaktörün inşaatı sürdürüyorlar. (ABD, İngiltere ve Japonya)]

2014: Akkuyu nükleer santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarihinde ÇED olumlu kararı alındı.

2015: Akkuyu nükleer santrali için temel atıldı. Tören esnasında pek çok protesto eylemi de gerçekleşti.

2016: Akkuyu nükleer santrali’nin de içinde olduğu çevre düzeni planı, Mersin Büyükşehir Belediye Beclisi’nde MHP ve AK partili üyelerin ‘evet’ oyuyla onaylandı.

2017: Akkuyu nükleer santrali için çıkan olumlu çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptaline ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından açılan davada görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporunda, ÇED raporunun kurallara uygun olduğu belirtildi.

2017: Danıştay’da açılan davanın duruşması 22 Kasım'da Ankara'da başladı.  ÇED sürecinin hukuksuz ve antidemokratik bir şekilde yürütüldüğünü ve halkın itirazlarının dikkate alınmadığını ifade ediliyor.

 


Kaynak& Alıntı
www.140journos.com “Nostaljik bir tartışma: Türkiye’de nükleer enerji”

www.bbc.com/Türkçe
www.birgün.com
www.nukleerakademi.com “Türkiye’de Nükleer Santraller”

 

 

 

 


Herkes bilsin