08
Kasım

29 Ekim’den 7 Kasım’a

08 Kasım 2016 Yazar: Vaziyet-i Umumi* | Köşe adı: Vaziyet-i Umumi*
Tüm Yazılar

Ekim Devrimi bir yanıyla Rus İmparatorluğu’nun içindeki “uluslar hapishanesi”nin onu esir tutan monarşiye karşı harekete geçmesi ve onu alaşağı etmesidir.

 

AYKIRI AKADEMİ - Vaziyet-i Umumi*

Rusya’da Jülyen takvimine göre 25 Ekim 1917'de, Petrograd'daki geçici hükümeti deviren Lenin önderliğindeki Bolşevikler iktidarı ele geçirdi. Miladi 7 Kasım 1917’dir.  Böylece Sovyetler Birliği'nin kurulmasına giden yol da açılmış oldu. Ekim Devrimi budur.

Devamı var. İktidar Sovyetlere geçince monarşi taraftarı Beyaz Ordu Bolşeviklere karşı harekete geçti, Rus iç savaşını ve beyaz terör olaylarını başlattı. Sovyet Cumhuriyetler Birliği bu iç savaşın getirisidir. 1922 yılında monarşi sevdalılarının başlattığı iç savaştan galip çıkan Bolşevikler, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni kurdu.

Yani Ekim Devrimi bir yanıyla Rus İmparatorluğu’nun içindeki “uluslar hapishanesi”nin onu esir tutan monarşiye karşı harekete geçmesi ve onu alaşağı etmesidir.

Rus İmparatorluğu bizim Osmanlıların muadili olan Romanov ailesinin mülküydü. 17. yüzyıldan bu yana hükmettikleri ülke 20. yüzyıla büyük çalkantılarla gelebilmişti. Rusya hakları için bir devrim olan Ekim günleri, bu aile için bir dramdan ibaretti. II. Nikolay kardeşi Mihail lehine 2 Mart 1917'de çekilmek zorunda kaldı ama Mihail tahta çıkmayı reddetti. Nikolay ve ailesinin bütün üyeleri Temmuz 1918'de Yekaterinburg'da kurşuna dizildi.

Rus çarının alaşağı edilmesi, Osmanlı sultanının alaşağı edilmesi için yolu açmıştı. Ekim Devrimi’nin hemen ardından Bolşevikler Rusya’nın işgal ettiği Osmanlı topraklarından çekilme kararı aldı. Ardından antiemperyalist karakteri nedeniyle Mustafa Kemal önderliğindeki Anadolu hareketini maddi ve manevi olarak desteklediler. Özetle Türk Devrimi, Ekim Devrimi’nin halesinde gerçekleşti.

29 Ekim’in ardından geldi 7 Kasım. Ezilenlerin yeni bir dünya kurabileceklerini gördükleri iki tarihtir ve ikisi de bizimdir…

29 Ekim ve 7 Kasım Avrasya halklarının direniş bayramıdır. Kutlu olsun…

 

 

 

Copyright © 2013 by Simurg Medya. Tüm Hakları Saklıdır.

elektrik malzemeleri