09
Mayıs

Denizleri Anıyoruz...

09 Mayıs 2016 Yazar: Aykırı Akademi

Bir insanın değerleri uğruna, hele de genç yaşta, yaşamından vazgeçecek kadar gözü pek olması, hem felsefi bağlamda, hem de siyasal alanda üzerinde durmaya, tartışılmaya değer...

 

AYKIRI AKADEMİ - “Tam Bağımsız Türkiye” yazık ki içi boş, hamasi bir söylem olarak, özellikle siyasilerin elinde bir oyuncak halini aldı. Oysa bir insanın değerleri uğruna, hele de genç yaşta, yaşamından vazgeçecek kadar gözü pek olması, hem felsefi bağlamda, hem de siyasal alanda üzerinde durmaya, tartışılmaya değer.

Yaşanılan dönemin ruhu doğrudan, ya da dolaylı olarak herkesi etkisi altına alır. Bir başka deyişle, insan eylemlerinin rastlantısal olmadığını, tarih bilinci ve toplum bilimle, kavramakla yükümlüyüz. Gezmiş ve arkadaşlarının cumhuriyet, aydınlanma ve 60 anayasası üzerine inşa ettikleri bağımsızlık ülküsü ve devrimci yapı, bu açıdan bakılarak teraziye konulmalı. Denizlerin idamı, tüm bu sayılan kavramların, değerlerin yitip gitmesi demektir.

Deniz Gezmiş ve kuşaktaşlarının, köy enstitülerinde yetişenlerin elinden çıkma olduklarını , başka türlü söylersek cumhuriyetin en görkemli projesinin sonuçları olduğunu unutmamamız gerekir. Bugün içine düşülen darboğaz, cumhuriyeti ele geçiren egemenlerin tam da bu değerleri imha etmesi ile açıklanacaktır. Deniz ve arkadaşlarının idamı, tarihin akışına, emperyalist bir müdahaledir.

“Tam bağımsız Türkiye” söylemi dile geldiği kadar yoğunlukla kavranabilmiş değil, yazık ki. Özgürlük duygusu/tutkusu teslimiyetçilikle çatışır her zaman.

O zaman elimizdeki soru açıktır. Teslim olan özgür olabilir mi?

 

Enver Aysever Deniz Gezmiş'in Mektubu'nu okurken. Deniz Gezmiş Vakfı  Anma Etkinliğinde Nasuh Bektaş tarafından kaydedilmiştir. Etkinlik çerçevesinde hazırlanan gösteride Enver Aysever'in sözlerini yazdığı Özge Metin'in besteledği "Suçluyduk Biz" seslendiriliyor.

 

 

Copyright © 2013 by Simurg Medya. Tüm Hakları Saklıdır.

elektrik malzemeleri