19
Ekim

Feminizme çok ihtiyacımız var!

19 Ekim 2015 Yazar: Senem Timuroğlu | Köşe adı: MEDUSA'NIN KAHKAHASI
Tüm Yazılar

Kendimiz için, öldürülen kadınların anısı için, zorla evlendirilen küçücük kızlar için, bedenini satmak zorunda bırakılan her yaşta kadın için, tecavüze uğrayan, tacize maruz kalanların adalet feryadı için, dostlarımızın ve kızlarımızın güvenliği için, bugün bir kadın öldürülmedi diyene kadar Feminizme ihtiyacımız var.

 

Yazan: Senem Timuroğlu

2015 yılında hala dünyada ve memlekette Feminizme çok ihtiyacımız var.

Ortalama iki günde bir kadının erkekler tarafından öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Şiddetten ölen kadınlar için Digital bir anıt sayacımız var. (http://www.anitsayac.com/) Sayaç, kadına yönelik şiddetin ataerkil politikanın bir sonucu olduğunu henüz göremeyen insanların sessizliğinde her iki günde bir atıyor.

 “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip, bugün artık feminizme gerek yok “demek, Demokrasiye ihtiyacımız yok demekle aynı şey. Oysa Mesele, egemen erkek sınıfının çıkarları doğrultusunda kurgulanmış dünya düzeninin tıkırında gitmesi için, kadınların bedenlerinin, cinselliklerinin ve emeklerinin denetim altında tutulmak istenmesinden ibarettir. Yani tam bir köleliktir süregiden. Sürmesi için felsefesi, dini, bilimi, eğitimiyle yeniden üretilen bir düzen.

Irkçılık ve sınıf iktidarına karşı verilen mücadele,  feminist teori ve aktivizme yer açmadığı sürece hiçbir zaman başarılı olamaz. Zira iktidar ilişkileri, cinsiyet temelli tahakküm mekanizmasıyla işler.  Ataerkilliğin ekonomi politiği dünya tarihi boyunca sürdürülmüştür, kapitalizm bu tarihin kısa bir dilimini içerir.

3. Sayfa haberlerinde birer Baş harften ibaret kadınlar, dünyanın her yerinde yalnızca cinsiyetlerinden dolayı şiddet gören, ayrımcılığa uğrayan, bedenleri ve evin içinde “sevgi” karşılığı harcadıkları emekleri sömürülen kadınlar var oldukça Feminizme ihtiyaç var.

Kendimiz için, öldürülen kadınların anısı için, zorla evlendirilen küçücük kızlar için, bedenini satmak zorunda bırakılan her yaşta kadın için, tecavüze uğrayan, tacize maruz kalanların adalet feryadı için, dostlarımızın ve kızlarımızın güvenliği için, bugün bir kadın öldürülmedi diyene kadar Feminizme ihtiyacımız var.

Öğretilen, dayatılan Egemen erkek modeli dışında kalan tüm ötekilerin, Kadınların, LGBTİ bireylerin, sakatların, hayvanların, doğaya ait her canlının yaşam hakkına saygı duyulacağı güne kadar Feminizme ihtiyacımız var.

Feminizm erkeklerin de meselesidir, zira onlar da “kadınsılaştıkları” anda şiddet görüyorlar, çünkü “kız gibi” olmak bir küfür.

Feminizm erkeklerin de meselesidir çünkü öldürülen kadınların istatistiğinden rahatsız olmaları gerekir. Kadınsılaşmaktan korkmadan eşitlik istemeleri gerekir. Zira Feminizm erkek karşıtlığı demek asla değildir, Feminizm tahakküme karşı en güçlü duruştur.

Dünyanın tüm kaynaklarını sömürme hakkını kendinde bulan, Söz’ü Yasa sayılan, Para ve Fiziksel Gücü elinde tutan dünya üzerinde İmtiyaz sahibi tek canlının Egemen Erkeklik olmayacağı zamana kadar Feminizme ihtiyaç Var.  İnsan kavramı ve Normlarının sınırları katı çizgiler ile kurgulanmış Tek bir Cinsin tekelinde Olması Kabul edilemez.

Kadınlar kader, doğal ya da normal saydıkları için kanıksadıkları birçok durumu radikal bir biçimde sorgulamaya başladıkları anda, güzel bir dünya için umut var demektir.

Kadınlar, hakları, özgürlükleri, cinsellikleri üzerine düşünmeye başladıklarında empatiden yoksun, savaş, şiddet, sömürü, rekabet, düşmanlık dolu sevgisiz dünyayı dönüştürmeye katkı sağlamaya başlarlar. 

Not: Kendi Hakları konusunda adım atmak isteyen Kadınlara, Kadınların İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’nin “Haklarımız Var!”, “Cinselliğimiz Var!” Kitapçıklarını öneririm: (http://www.kadinininsanhaklari.org/cinselligimiz-var-2013-turkce/)

“Her kadın ve kız çocuğu, bir insan ve bir kadın olarak saygı görmeyi hak eder. Kadınlar, bedenimizi ve cinselliğimizi küçük düşüren sözleri ve davranışları ortadan kaldırmak için mücadele etmektedir. Bu mücadele bir nesne ya da mal değil, insan olarak kabul edilmek için verilen mücadeledir”.

“Kadının cinselliğini YAŞAMAMAYA da hakkı vardır. Cinselliğini yaşayıp yaşamayacağına kadın kendisi karar verir, bu onun özgür seçimine bağlıdır”.

“Medeni durumları ne olursa olsun, kadınların cinselliklerini yaşamaya hakları vardır. Evli, bekâr, yaşlı ya da genç her kadının yalnız ya da biriyle beraber cinsel haz yaşamaya hakkı vardır”.

“Her kadın istediği zaman cinsellik yaşadığı ilişkisini bitirme hakkına sahiptir”.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 by Simurg Medya. Tüm Hakları Saklıdır.

elektrik malzemeleri